Jødisk kulturfestival arrangeres med både offentlig og privat støtte