Jødisk kulturfestival arrangeres med både offentlig og privat støtte


Forti ikonisk

Åpning av Jødisk Kulturfestival Trondheim 2019